БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ СРЕДНОГОРИЕ - ЗЛАТИЦА

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Общо Класиране

Клубно Класиране

Класиране по FCI
Списък от състезания

No Коефициент Номер Година Пол Име
69,901  BG001010/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
88,192  BG001098/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
94,494  BELG0016495/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
98,92  BELG0000470/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
109,409  BELG0000463/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
122,768  BELG0000404/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
123,484  BG001160/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
139,81  BELG0003868/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
140,821  BELG0000438/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
10  148,71  BELG0000481/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
11  149,981  BELG0000466/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
12  156,673  BG001093/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
13  167,78  BG07972/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
14  170,491  BG016022/2021  2022  Мъжки  Васко и Боян Томанови 
15  172,938  BG019257/2021  2022  Мъжки  Иван Бонов 
16  181,115  BG025401/2021  2022  Мъжки  Ангел Начев 
17  188,049  BG001078/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
18  189,531  BG013504/2021  2022  Мъжки  Янко Иванов 
19  196,5  BG001076/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
20  198,381  BELG0000456/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
21  198,927  BG005556/2021  2022  Мъжки  Димо Мирчев 
22  201,768  BG001082/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
23  204,255  BG07846/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
24  206,475  BG025072/2021  2022  Мъжки  Петър Митов 
25  219,051  BELG0016496/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
26  223,943  BELG0016472/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
27  242,017  BG013260/2021  2022  Мъжки  Янко Иванов 
28  243,238  BG020673/2021  2022  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
29  247,57  BG019231/2021  2022  Мъжки  Иван Бонов 
30  264,273  BELG0016494/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
31  273,919  BG002015/2021  2022  Мъжки  Георги Дим. Върбанов 
32  277,519  BG013252/2021  2022  Мъжки  Янко Иванов 
33  282,094  BELG0000401/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
34  285,599  BG025430/2021  2022  Мъжки  Ангел Начев 
35  296,528  BG013966/2021  2022  Мъжки  Друми Друмев 
36  298,73  BG001424/2021  2022  Мъжки  Андон и Димитър Андонови 
37  303,92  BG021373/2021  2022  Мъжки  Тодор Чолаков 
38  308,741  BG020666/2021  2022  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
39  311,05  BELG0000478/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
40  329,623  BG015835/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
41  331,092  RO664499/2021  2022  Мъжки  Димо Мирчев 
42  350,479  BELG0000454/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
43  360,253  BG006739/2021  2022  Мъжки  Деян Георгиев 
44  363,431  BG52412/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
45  377,732  BG025757/2021  2022  Мъжки  Красимир Джингаров 
46  383,417  BG07891/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
47  385,644  BG025199/2021  2022  Мъжки  Илиян Дамбов 
48  395,253  BG021214/2021  2022  Мъжки  Петър Методиев 
49  421,067  BG64823/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
50  432,531  BG021601/2021  2022  Мъжки  Иван Тодоров 
51  440,499  BG005571/2021  2022  Мъжки  Димо Мирчев 
52  441,465  BG001031/2021  2022  Мъжки  Желязко К. Николов 
53  443,842  BG07892/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
54  461,123  BG000305/2021  2022  Мъжки  Николай Ноев 
55  463,533  BG51245/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
56  472,19  BG0019672/2021  2022  Мъжки  TEAM ANDREEVSKI 
57  473,312  BG020651/2021  2022  Мъжки  Тони и Михаил Тоневи 
58  474,972  BG000599/2021  2022  Мъжки  Николай Ноев 
59  502,196  BG38916/2021  2022  Мъжки  Йордан Велков 
60  505,784  BG018960/2021  2022  Мъжки  Валентин Н. Милев 
61  505,912  BG015821/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
62  515,06  BG07865/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
63  524,496  BG07948/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
64  530,827  BG019810/2021  2022  Мъжки  Валентин Н. Милев 
65  545,707  BG051003/2021  2022  Мъжки  Бисер Банчев 
66  550,357  BG019923/2021  2022  Мъжки  Aсен Беновски 2 
67  551,057  BG07878/2021  2022  Мъжки  Симеон Михов 
68  553,374  BELG0000476/2021  2022  Мъжки  Mark Newport 
69  553,555  BG025216/2021  2022  Мъжки  Илиян Дамбов 
70  555,468  BG019778/2021  2022  Мъжки  Иван Бонов 
71  556,807  BELG0051175/2021  2022  Мъжки  Тодор Тодоров 
72  561,996  BG026312/2021  2022  Мъжки  Васил Калеев 
73  562,443  BG51229/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
74  569,05  BG004356/2021  2022  Мъжки  Пламен Иванов Коцев 
75  569,238  BG010027/2021  2022  Мъжки  Йордан Велков 
76  588,855  BG000334/2021  2022  Мъжки  Николай Ноев 
77  614,25  BG010047/2021  2022  Мъжки  Йордан Велков 
78  625,94  BG07955/2021  2022  Мъжки  Лукан Пастата 
79  689,443  BG64327/2021  2022  Мъжки  Спиро и Петя 
80  715,447  BG015595/2021  2022  Мъжки  Пламен Петров 
81  754,768  BG025054/2021  2022  Мъжки  Петър Митов