БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ СРЕДНОГОРИЕ - ЗЛАТИЦА

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Любен Мартинов
Ширина/Дължина 42:42:44.15/24:07:58.04

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Muglij (15.05.2022)  BG015458/2021  117289,454  15.05.2022 08:57:59  1333.092  77(0)  192,02(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015468/2021  163469,941  22.05.2022 08:56:58  1112.290  39(0)  91,549(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015448/2021  163469,941  22.05.2022 09:00:38  1085.220  59(0)  138,498(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015469/2021  163469,941  22.05.2022 09:01:25  1079.601  69(0)  161,972(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015472/2021  287580,842  05.06.2022 10:14:05  1088.979  17(0)  57,432(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015474/2021  287580,842  05.06.2022 10:21:58  1057.411  45(0)  152,027(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015465/2021  287580,842  05.06.2022 10:30:00  1027.074  56(0)  189,189(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Бяла (19.06.2022)  BG015742/2021  306630,584  19.06.2022 10:00:48  1273.383  3(19)  12,821(30,159)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG056214/2021  306630,584  19.06.2022 10:01:31  1269.602  5(25)  21,368(39,683)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015450/2021  306630,584  19.06.2022 10:02:12  1266.022  10(35)  42,735(55,556)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015467/2021  306630,584  19.06.2022 10:03:58  1256.853  25(60)  106,838(95,238)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015446/2021  306630,584  19.06.2022 10:09:56  1226.851  45(112)  192,308(177,778)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015449/2021  306630,584  19.06.2022 10:10:04  1226.194  47(114)  200,855(180,952)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG015450/2021  373287,446  26.06.2022 10:59:42  1132.203  2(3)  12,048(7,059)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG015474/2021  373287,446  26.06.2022 11:06:25  1109.597  6(10)  36,145(23,529)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG015742/2021  373287,446  26.06.2022 11:17:07  1075.394  9(30)  54,217(70,588)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG015456/2021  373287,446  26.06.2022 11:21:48  1061.079  11(42)  66,265(98,824)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG015448/2021  373287,446  26.06.2022 11:27:50  1043.189  25(67)  150,602(157,647)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Гурково (03.07.2022)  BG015450/2021  155994,135  03.07.2022 08:07:33  1272.902  3(3)  26,786(18,182)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015445/2021  155994,135  03.07.2022 08:07:38  1272.040  5(5)  44,643(30,303)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015446/2021  155994,135  03.07.2022 08:07:58  1268.585  6(6)  53,571(36,364)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG35603/2020  155994,135  03.07.2022 08:10:25  1243.804  24(24)  214,286(145,455)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG015465/2021  155994,135  03.07.2022 08:10:30  1242.981  28(28)  250(169,697)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво