БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ СРЕДНОГОРИЕ - ЗЛАТИЦА

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Средногорие
Гълъбовъди Иван Иванов
Ширина/Дължина 42:42:42.49/24:08:15.80

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Muglij (15.05.2022)  BG25191/2020  116882,074  15.05.2022 08:55:45  1363.056  1(0)  2,494(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG35731/2020  116882,074  15.05.2022 08:55:45  1363.056  2(0)  4,988(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015002/2021  116882,074  15.05.2022 08:55:47  1362.532  3(0)  7,481(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG056283/2021  116882,074  15.05.2022 08:55:49  1361.992  4(0)  9,975(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG056291/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:39  1348.899  31(0)  77,307(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015022/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:43  1347.857  36(0)  89,776(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015025/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:47  1346.831  40(0)  99,751(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015014/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:48  1346.568  41(0)  102,244(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG64914/2020  116882,074  15.05.2022 08:56:48  1346.568  42(0)  104,738(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015008/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:48  1346.568  43(0)  107,232(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG25181/2020  116882,074  15.05.2022 08:56:49  1346.304  44(0)  109,726(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015064/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:51  1345.792  46(0)  114,713(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG056286/2021  116882,074  15.05.2022 08:56:52  1345.529  47(0)  117,207(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015028/2021  116882,074  15.05.2022 08:57:32  1335.292  71(0)  177,057(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG64941/2020  116882,074  15.05.2022 08:57:33  1335.032  73(0)  182,045(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG015056/2021  116882,074  15.05.2022 08:57:37  1334.011  75(0)  187,032(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG48008/2019  116882,074  15.05.2022 08:57:55  1329.459  79(0)  197,007(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Muglij (15.05.2022)  BG35718/2020  116882,074  15.05.2022 08:57:57  1328.960  80(0)  199,501(0)  8(8)  401(401)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG48019/2019  163064,179  22.05.2022 08:52:23  1145.250  1(0)  2,347(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG35717/2020  163064,179  22.05.2022 08:52:26  1144.848  2(0)  4,695(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG61192/2020  163064,179  22.05.2022 08:52:26  1144.832  3(0)  7,042(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG35731/2020  163064,179  22.05.2022 08:54:09  1131.212  25(0)  58,685(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015038/2021  163064,179  22.05.2022 08:56:45  1111.170  40(0)  93,897(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG64941/2020  163064,179  22.05.2022 08:57:15  1107.397  41(0)  96,244(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015022/2021  163064,179  22.05.2022 08:57:18  1107.021  43(0)  100,939(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015064/2021  163064,179  22.05.2022 08:59:23  1091.585  58(0)  136,15(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG64957/2020  163064,179  22.05.2022 09:00:25  1084.081  60(0)  140,845(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG61198/2020  163064,179  22.05.2022 09:00:26  1083.965  61(0)  143,192(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015089/2021  163064,179  22.05.2022 09:00:27  1083.843  62(0)  145,54(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015054/2021  163064,179  22.05.2022 09:00:28  1083.721  63(0)  147,887(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG61170/2020  163064,179  22.05.2022 09:00:29  1083.605  64(0)  150,235(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015071/2021  163064,179  22.05.2022 09:00:31  1083.361  65(0)  152,582(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015059/2021  163064,179  22.05.2022 09:00:31  1083.353  66(0)  154,93(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Гаврилово (22.05.2022)  BG015008/2021  163064,179  22.05.2022 09:00:37  1082.641  67(0)  157,277(0)  8(8)  426(426)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG48019/2019  217760,029  29.05.2022 09:52:43  1260.791  3(0)  12,876(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG35731/2020  217760,029  29.05.2022 09:52:47  1260.309  5(0)  21,459(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG61192/2020  217760,029  29.05.2022 09:54:31  1247.787  25(0)  107,296(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG61198/2020  217760,029  29.05.2022 09:54:35  1247.315  26(0)  111,588(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG25191/2020  217760,029  29.05.2022 09:55:04  1243.867  34(0)  145,923(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG64941/2020  217760,029  29.05.2022 09:55:06  1243.632  35(0)  150,215(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG015002/2021  217760,029  29.05.2022 09:55:08  1243.398  37(0)  158,798(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG056283/2021  217760,029  29.05.2022 09:55:10  1243.157  39(0)  167,382(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Венец (29.05.2022)  BG25181/2020  217760,029  29.05.2022 09:55:11  1243.043  40(0)  171,674(0)  7(7)  233(233)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015002/2021  287178,824  05.06.2022 10:13:14  1090.968  9(0)  30,405(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG61188/2020  287178,824  05.06.2022 10:13:15  1090.898  10(0)  33,784(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG61192/2020  287178,824  05.06.2022 10:16:36  1077.190  30(0)  101,351(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG056291/2021  287178,824  05.06.2022 10:20:14  1062.708  39(0)  131,757(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG35708/2020  287178,824  05.06.2022 10:20:23  1062.119  40(0)  135,135(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG25191/2020  287178,824  05.06.2022 10:21:01  1059.634  44(0)  148,649(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015054/2021  287178,824  05.06.2022 10:24:43  1045.362  51(0)  172,297(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG48012/2019  287178,824  05.06.2022 10:27:23  1035.315  54(0)  182,432(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Оризаре1 (05.06.2022)  BG015020/2021  287178,824  05.06.2022 10:30:05  1025.335  57(0)  192,568(0)  9(9)  296(296)  Клубно(Клубно) 
Бяла (19.06.2022)  BG35718/2020  306231,184  19.06.2022 10:04:04  1254.701  26(65)  111,111(103,175)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015022/2021  306231,184  19.06.2022 10:04:09  1254.275  27(67)  115,385(106,349)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG61192/2020  306231,184  19.06.2022 10:04:14  1253.849  29(69)  123,932(109,524)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG25191/2020  306231,184  19.06.2022 10:04:15  1253.761  30(70)  128,205(111,111)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG35708/2020  306231,184  19.06.2022 10:04:20  1253.335  31(71)  132,479(112,698)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG35717/2020  306231,184  19.06.2022 10:08:17  1233.396  40(99)  170,94(157,143)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Бяла (19.06.2022)  BG015008/2021  306231,184  19.06.2022 10:09:14  1228.694  43(109)  183,761(173,016)  9(29)  234(630)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG056287/2021  372910,864  26.06.2022 11:09:54  1097.119  7(17)  42,169(40)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG25191/2020  372910,864  26.06.2022 11:11:57  1090.542  8(23)  48,193(54,118)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG61188/2020  372910,864  26.06.2022 11:22:51  1056.854  16(51)  96,386(120)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG61192/2020  372910,864  26.06.2022 11:28:35  1039.957  26(71)  156,627(167,059)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Шабла (26.06.2022)  BG015089/2021  372910,864  26.06.2022 11:32:23  1029.052  28(79)  168,675(185,882)  9(31)  166(425)  Клубно(Национално) 
Гурково (03.07.2022)  BG48019/2019  155588,468  03.07.2022 08:06:49  1277.231  1(1)  8,929(6,061)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 
Гурково (03.07.2022)  BG056286/2021  155588,468  03.07.2022 08:10:02  1244.379  23(23)  205,357(139,394)  7(10)  112(165)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG25191/2020  Мъжки  456,37  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG61192/2020  Женски  481,84  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG25191/2020  Мъжки  40  456,37  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG61192/2020  Женски  55  481,84  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      991,598  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      31  991,598  2022  Многогодишни  Една година  Национално